بسم الله الرحمن الرحيم

خانه دوست کجاست؟

khaneye doost خانه دوست کجاست؟
من دلم مي خواهد
خانه اي داشته باشم پر دوست
کنج هر ديوارش دوستانم بنشينند آرام
گل بگو گل بشنو
هر کسي ميخواهد وارد خانه پر مهر و صفامان گردد
شرط وارد گشتن شستشوي دلهاست
شرط آن داشتن يک دل بي رنگ و رياست
بر درش برگ گلي ميکوبم
و به يادش با قلم سبز بهار مينويسم
اي دوست خانه دوستي ما اينجاست
تا که سهراب نپرسد ديگر
خانه دوست کجاست؟


گزارش تخلف
بعدی